FINANCOVÁNÍ

UZAVŘENÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY

Rezervační poplatek ve výši 200.000kč do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy. Poplatek se započte do celkové kupní ceny pozemku.

KUPNÍ SMLOUVA NA POZEMEK A BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA NA DŮM

Po uzavření těchto smluv, platba kupujícícho ve výši 20% z kupní ceny domu.

PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI

Po kolaudaci uzavření kupní smlouvy, doplatek kupní ceny a předání domu.

Scroll to top