I.ETAPA PROJEKTU

I.ETAPA

POPIS PROJEKTU - I.ETAPA

Tato etapa bude obsahovat výstavbu 6 rodinných domů, o dvou bytových jednotkách, dále budou vybudovány nové komunikace pro přístup k plánovaným rodinným domům.

Součástí výstavby infrastruktury a komunikace bude výstavba veřejného osvětlení, IT sítí, výstavba nového vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace.

V rámci nároků budoucích staveb došlo k demolici objektu č.p. 58, rod. dům stojící na parcele č.63, dále vzhledem k požadavkům na navýšení příkonu pro stavby, bude distributorem vybudována nová distribuční trafostanice, která  se umístí na parcele č. 84/12, přístup bude zajištěn kolmo na stávající pozemní komunikaci Starobabická.

I. a II. Etapa

Pracovní vizualizace Pracovní vizualizace
Zasazená Vizualizace Zasazená Vizualizace
Scroll to top